Мақаланы рецензиялау тәртібі

1. Журнал редакциясына келіп түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензияланады.
2. Редакция рәсімдеу талаптарына сай, журналдың тақырыптық бағыттағы мақаласының сәйкестігін белгілейді.
3. Бас редактор, бас редактордың орынбасары немесе әкімшілік редакторы қолжазбаның ғылыми құндылығын айқындайды және рецензиялаушыларды тағайындайды.
4. Мақала тақырыбына сәйкес келетін ғылыми бағыттарда жұмыс істейтін осы саладағы жетекші мамандар қатарынан тәуелсіз сыртқы сарапшылар мақалаларға пікір беруді жүзеге асырады.
5. Автор жұмыс істейтін бөлімшенің қызметкері, ғылыми дәреже ізденушісінің ғылыми басшылары, рецензиялайтын жұмыстың авторы немесе авторласы рецензиялаушы бола алмайды.
6. Рецензиялау құпия түрде өткізіледі.
7. Сын пікір ғылыми мақаланы әділдікпен бағалауға тиіс және оның ғылыми, әдістемелік құндылығы мен кемшіліктерінің талдауын қамтуы тиіс. Рецензиялаушының қорытындысымен бірге редакцияның талаптарына сәйкес сын пікір беріледі: а) мақала жариялауға ұсынылады; б) ескертпелерді түзетуден кейін мақала жариялауға ұсынылады; в) қосымша рецензиялауға мақаланы беруге ұсынылады; г) жариялауға ұсынылмайды.
8. Өзгерістер мен толықтыруларды енгізу үшін авторға ескертпелері бар сын пікірді түзетуге жіберіледі. Мақаланың авторы дәлелді түрде (ішінара немесе толық) жоққа шығара алады. Автордың аяқтаған мақала рецензиялауға қайта жіберіледі.
9. Мақалаға қатысты автор мен рецензиялаушының арасында қарама-қайшылықтар туындаған жағдайда, редакция алқасы мақаланы басқа рецензиялаушыға жіберуге құқылы.
10. Редакция алқасымен сын пікірлер талқыланады, жариялау үшін мақаланы қабылдау немесе қабыл алмау туралы шешім қабылданады. Даулы жағдайларда түпкілікті шешімді бас редактор қабылдайды.
11. Авторға теріс сын пікір туралы хабарлама электрондық пошта арқылы жіберіледі.
12. Журналдың редакциясы баспаға қабылдамаған қолжазбаларды сақтамайды. Жариялауға қабылданған қолжазбалар қайтарылмайды.

Сын пікірді ұсыну нысаны

«Қазақстан онкология және радиологиясы»
атты ғылыми журналдың редакциясына

СЫН ПІКІР
Мақаласына (мақаланың тақырыбы)

СЫН ПІКІРДІҢ МӘТІНІ
Мақаланың өзектілігі – мәселені қою мен шешуді қажеттілігін туғызған жағдайлардың қысқаша негіздемесі (мәселелер).
Мақалада қарастырылатын зерттеу бағытының ғылыми жаңалығы – автормен алынған жаңа ғылыми нәтижесінің қысқаша сипаттамасы (дәл автормен дәлелденген, алынған, белгіленген, анықталған, ұсынылған және т.б).
Білімдер саласында қарастырылатын теория мен тәжірибенің одан әрі дамыту үшін алынған нәтижилердің немесе мәселені (мақсатты) қоюдың маңыздылығы – бұл зерттелетін білімдер саласында нақты дамуды алатын және тәжірибеде осыны қалай енгізуге және қолдануға болатынына мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістерінің заманауилығы мен баламалылығы.
Зерттеу материалдарының жеткілігі.
Алынған нәтижелерінің талқылау сыпайылығы.
Зерттеу мақсаты мен міндеттерінің қорытындыларының сәйкестігі.
Қолжазба көлемінің тұтастай алғанда және оның жекелеген элементтерін іске жататындығы (мәтіннің, кестелердің, иллюстративті материалдың, библиографиялық сілтемелердің).
Кестелер, иллюстративті материалдың және олардың баяндалған тақырыбына сәйкес мақсаттылығы.
Мақаланы рәсімдеу сапасы: стилі, терминологиясы, тұжырымдамалары.

Қорытынды: а) мақала жариялауға ұсынылады; б) ескертпелерді түзетуден кейін мақала жариялауға ұсынылады; в) қосымша рецензиялауға мақаланы беруге ұсынылады; г) жариялауға ұсынылмайды.
Жалпы қолжазбаны теріс бағалау жағдайында рецензиялаушы өз қорытындыларын негіздеуге тиіс (жарияланымның мақсатсыздығы туралы ұсыныс).

Қолжазбаның бір немесе бірнеше белгілеріне сәйкес келмеген жағдайда рецензиялаушы сын пікірде мақаланы түзетуге қажеттілігін көрсетеді және мақаланы жақсарту бойынша авторға ұсыныстар береді (автормен жіберілген дәлсіздіктер мен қателерді көрсете отырып).
Мен, (толық аты-жөні) жариялауға ұсынамын (ұсынбаймын).
Рецензиялаушы туралы мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты; ғылыми дәрежесі; ғылыми атағы, ұйымы, лауазымы.
Байланыс мекен-жайы: E-mail; тел. (қала кодымен); факс (қала кодымен)
Рецензиялаушының жеке қолы (қажет болған жағдайда тұлғаның қолы, сонымен қатар рецензиялаушының куәландырылған қолы) және мөрі.

Рецензиялаушыға ескертпе

Құрметті рецензиялаушы!
«Қазақстан онкология және радиологиясы» атты журналға жіберілетін мақала үшін сын пікірді бере отырып, Сіздің ойыңызша, осы мақала жариялауға лайық (немесе лайық емес) екенін Сіз растайсыз.
Сын пікірдің көлемі Сізбен толық айқындалады, бірақ көлеміне қарамастан, ол барлық қажетті және объективті ақпаратты қамтитынына біз үміттенеміз.
Сіздің атыңыз бен ұсыныстарыңыздың жария етілмеуі журнал редакциясы кепілдік береді.
Кейіннен рецензияланған мақалаға өзге де ескертулер немесе түсініктемелер келетін жағдайда, онда Сіздің қалауыңыз бойынша Сіз хабардар боласыз.
Егер Сіз журналының сайтында көрсетілген электрондық поштасына біздің журнал жұмыстарының ұйымдастыруына қатысты өз ескертулер мен ұсыныстарыңызды жіберсеңіз, журнал редакциясы риза болады.
«Қазақстан онкология және радиологиясы» атты журнал редакциясы ынтымақтастық үшін шын жүректен Сізге алғысын білдіреді.