Құрметті әріптестер!

«Қазақстан онкология және радиологиясы» атты ғылыми-тәжірибелік резенциялаушы журналдың сайтына қош келдіңіздер.

Біздің басылымыздың негізгі бағыты онкология болып табылады: бұл - қызметті ұйымдастыру, эпидемиология, диагностика, емдеу және алдын алу. Журнал ғалымдар, клиницисттер, оқытушылар, докторанттар, резиденттер мен студенттер сияқты оқырмандардың кең аудиториясына бағытталған. Біз барлық мүдделі тұлғаларымен ынтымақтастыққа қуаныштымыз. Біздің журналымызда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялауға шақырамыз.

«Қазақстан онкология және радиологиясы» атты журналы Қазақстандық және Ресейлік ғылыми дәйексөз базаларында индекстеледі және нөлдік емес импакт-факторы бар.

Құрметпен,
Бас редактор,
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ АҚ Басқарма Төрағасы
м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі

Қайдарова Д.Р.

* Журналдың редакциялық алқасы мен редакциялық алқасының құрамы Ғылыми кеңес отырыстарының 06.23.2020 жылғы № 3,
21.09.2020 жылғы №4
және №2 2021 жылдың 03 айдың 04 күні хаттамасына сәйкес өзгертілді.

ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ

Ғылыми-тәжірибелік рецензияланған журнал

2002 жылы құрылған Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының «Қазақстан онкология және радиологиясы» атты ресми журналы болып табылады. Журнал онкологиялық мәселелеріне арналған.

Ғылыми басылымның тақырыптық бағыты: эксперименттік онкология және радиобиология, сәулелік терапия, клиникалық онкологиялардың сұрақтары, ісік және ісік алды ауруларының диагностикасы, қатерлі ісіктер ауруларын алдын алу, онкологиялық ауруларының эпидемиологиясы, онкологиялық қызметін ұйымдастыруы. Онкологиялық қызметте психоәлеуметтік көмек көрсету. Онкологиялық қызмет үшін кадрларды дайындау.

«Қазақстан онкология және радиологиясы» атты журналы оқырмандардың кең аудиториясының: ғылымдарына, клиницисттеріне, оқытушыларына, докторанттарына, резиденттеріне, студенттеріне бағытталған.

2010 ж. бастап шығарылатын «Қазақстан онкология және радиология» журналдың баспа нұсқасының тұжырымдары мен мақалаларына (орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде) журналының сайтында (oncojournal.kz) ашық толықмәтінді қолжетімділігі бар; (2002 ж. бастап) алдыңғы нөмірлері Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының кітапханасында бар.

Научно-практический рецензируемый журнал «Онкология и радиология Казахстана» вошел в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (КОКСОН МОН РК) для публикации основных результатов научной деятельности.
Перечень изданий утвержден приказом председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 52.
2002 жылы құрылды. Тіркеу туралы куәлік – 14.07.2009 ж. бастап №10248-Ж, 22.04.2013 ж. бастап № 13574-Ж,
ISSN 2521-6414 (Online), ISSN 1684-937X (баспа нұсқасы), ISSN International Centre тіркеу күні - 24.07.2017
МРНТИ: 76.29.49,
ISSN: 2663-4864 (English version - Online), Linking ISSN (ISSN-L): 2663-4856.
URL: http://oncojournal.kz/english-version/
Жазылу индексі – 74648,
Тираж 500 дана,
Журнал тоқсанына 1 рет шығарылады.elibrary_logo РҒДИ екі жылдық импакт-фактор - 0,318 (2019 ж.)


NCSTE_logoҚазДБ импакт-фактор - 0.083 (2018 ж.)

СОҢҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМДАР

Ағымдағы Шығарылым

Оқу

2-ШІ ШЫҒАРЫЛЫМ

Оқу

3-ШІ ШЫҒАРЫЛЫМ

Оқу

4-ШІ ШЫҒАРЫЛЫМ

Оқу

1-ШІ ШЫҒАРЫЛЫМ

Оқу

Алматы қ., 050022, Абай даңғылы, 91 «Қазақ онкология және радиология ҒЗИ» AҚ

+7 727 292 10 64

Бас редактор
Қайдарова Д. Р.
м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі.

Бас редактордың орынбасары
Шинболатова А. С., MPH.

Жауапты хатшы
Малышева Л. А.

[contact-form-7 404 "Not Found"]